ONLINE EXPERIMENTS

CARISMA EN ESPAÑOL
Estamos interesados en entender que líderes políticos y personalidades públicas que se consideran carismáticos y aquellos que no se consideran carismáticos por los hispanohablantes. Este estudio se lleva a cabo en el contexto de un estudio más amplio sobre el lenguaje y la descripción cultural de carisma.
Gracias por su interés en este estudio.
Pulsa aquí para iniciar

CHARISMA IN SWEDISH
The objective of this research is to empirically collect the adjectives that describe an individual’s charisma in Swedish. We are interested in understanding which political leaders and public personalities are considered charismatic and those that are not considered charismatic by Swedes.
Participants must be speakers of Swedish as first language.
Thank you for your interest in this study.
Click here to start

CHARISMA IN AMERICAN ENGLISH
The objective of this research is to empirically collect the adjectives that describe an individual’s charisma in American English. We are interested in understanding which political leaders and public personalities are considered charismatic and those that are not considered charismatic by Americans.
Participants must be speakers of American English as first language.
Thank you for your interest in this study.
Click here to start

CHARISMA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
O objetivo desta pesquisa é coletar empiricamente os adjetivos que descrevem o carisma no Português Brasileiro e compreender quais lideres políticos são considerandos carismáticos e quais não são considerados carismáticos pelos brasileiros. Este estudo foi realizado no contexto de uma pesquisa geral sobre a linguagem baseado na descrição do carisma.
Obrigado pela sua participação!
Clique aqui para começar

КАРИЗМАТИЧНОСТ НА БЪЛГАРСКИ
Целта на това изследване е да събере по емпиричен път прилагателните в българския език, които описват личностната каризматичност. Нашият интерес е насочен към разбирането на какво прави политическите лидери и публични личности да се считат каризматични или некаризматични от българското обществено мнение.
Благодаря Ви за проявения интерес към това изследване.
Кликнете тук за да се включите